Chậu rửa CR 14

Mã số CR 14

Kích thước: 85 x 47 x 22cm

KT Đá: 82 x 45cm

ĐẶT HÀNG NHANH