Chậu rửa CR 02

Mã số CR 02

Kích thước: 80 x 47 x 22cm

KT Đá: 77 x 45cm

ĐẶT HÀNG NHANH