Chậu rửa CR 06

Mã số CR 06

Kích thước: 114 x 47 x 22cm

KT Đá: 111 x 45cm

ĐẶT HÀNG NHANH