Chậu rửa CR 12

Mã số CR 12

Kích thước: 111 x 48 x 22cm

KT Đá: 108 x 46cm

ĐẶT HÀNG NHANH