Chậu rửa CR 04

Mã số CR 04

Kích thước: 119 x 47 x 22cm

KT Đá: 116 x 45cm

ĐẶT HÀNG NHANH