Chậu rửa CR 10

Mã số CR 10

Kích thước: 85 x 48 x 22cm

KT Đá: 82 x 46cm

ĐẶT HÀNG NHANH