Biogas bạt nhựa HDPE

Đặc điểm hầm biogas bạt nhựa HDPE:

  • Chi phí cho 1m3 thấp nhất hiện nay so với các công nghệ khác (100.000đ/m3-300.000đ/m3),
  • Thi công rất nhanh,
  • Ít sự cố khi vận hành nhất,
  • Hiệu quả xử lý chất thải rất cao: COD, BOD5, SS,…giảm từ 60-80%. Tối ưu nhất hiện nay,
  • Độ bền cao: Độ bền bạt HDPE 70 năm (Do có hợp chất chống tia UV, axit,…),
  • Rất phù hợp khí hậu Việt Nam.
ĐẶT HÀNG NHANH